REGULAMIN

I. INFORMACJE PODSTAWOWE:

1. Właścicielem Sklepu Internetowego - Galeria Dubiel działającego pod adresem: www.galeriadubiel.com jest firma Galeria Dubiel z siedzibą w Warszawie, przy Al. Waszyngtona 24, NIP 712-116-26-62, REGON nr 432268840. Firma powstała w 1998 roku.

2. Dane rachunku bankowego: GALERIA DUBIEL Al. Waszyngtona 24 lok. 14 03-910 Warszawa - Alior Bank Spółka Akcyjna Konto nr: 18249000050000453078674227

3. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego Galeria Dubiel jest sprzedaż biżuterii oraz sztuki użytkowej.

4. Działy znajdujące się na stronie www.galeriadubiel.com: Dostawa i Płatności, Zwroty, Bezpieczeństwo, Certyfikaty oraz Gwarancje stanowią załączniki do niniejszego regulaminu. Akceptacja regulaminu wiąże się z akceptacją informacji oraz zasad zawartych w wyszczególnionych działach.

5. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie Internetowym - Galeria Dubiel jest zapoznanie się, akceptacja oraz przestrzeganie niniejszego regulaminu.

II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE:

- SKLEP: Sklep Internetowy - Galeria Dubiel.
- KLIENT: osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego- Galeria Dubiel.
- SIEDZIBA GALERII DUBIEL: galeria biżuterii oraz sztuki użytkowej, mieszcząca się przy Al. Waszyngtona 24 w Warszawie.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Zamówienie w Sklepie może złożyć każda osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz stałe lub tymczasowe miejsce pobytu na terytorium Polski, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca siedzibę na terytorium Polski.

2. Zamówienia są przyjmowane przez Internet za pośrednictwem strony www.galeriadubiel.com przez całą dobę lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00.

3. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości jak np. źle wypełniony formularz, nieprawidłowy numer telefonu i brak możliwości skontaktowania się z Klientem, celem potwierdzenia złożonego zamówienia. Dotyczy to w szczególności zamówień złożonych z wybraną opcją płatności "za pobraniem".

4. Każdy produkt oferowany w Sklepie posiada opis, cenę oraz informację o czasie realizacji zamówienia. Ceny zawierają podatek VAT, są cenami brutto w polskich złotych. Obowiązują one jedynie przy zakupach dokonywanych na terytorium Polski. Cena podana na stronie internetowej jest ceną obowiązującą Sklep oraz Klienta w momencie złożenia zamówienia z wyłączeniem zamówień specjalnych, opisanych w punkcie 6. - III. działu. Czas realizacji zamówienia informuje o ilości dni roboczych potrzebnych na realizację zamówienia z wyłączeniem zamówień specjalnych, opisanych w 6. punkcie III działu. W przypadku zamówienia kilku produktów, z których każdy ma inny czas realizacji, realizacja zamówienia następuje zgodnie z najdłuższym podanym czasem realizacji. W szczególnie pilnych przypadkach prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Dołożymy wszelkich starań, by dostosować się do potrzeb Klienta.

5. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia drogą mailową, ale nie jest to jednoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji. Przyjęcia zamówienia do realizacji następuje zgodnie z procedurą, jaka obowiązuje przy wybranej formie płatności:

- PayU - realizacja zamówienia następuje zgodnie z czasem realizacji podanym w opisie produktu, po zaksięgowaniu płatności na koncie. Jest to najbardziej efektywna forma płatności.

- przelew bankowy - dane do przelewu wysyłane są drogą mailową po złożeniu zamówienia. Realizacja zamówienia następuje zgodnie z czasem realizacji, podanym w opisie produktu, liczonym od dnia zaksięgowania płatności na koncie. Zamówienie nieopłacone w ciągu 7 dni roboczych zostaje anulowane.

- pobranie - realizacja zamówienia (z wyłączeniem zamówień specjalnych opisanych w punkcie 6. III działu) następuje zgodnie z czasem realizacji podanym w opisie produktu. Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzania zamówień złożonych z tą opcją płatności. W przypadku braku możliwości telefonicznego kontaktowania się z Klientem w ciągu 3 dni roboczych zamówienie może zostać anulowane lub przyjęcie do realizacji może się wydłużyć do momentu, gdy jakiekolwiek wątpliwości zostaną wyjaśnione.

- odbiór osobisty - płatność przy odbiorze, gotówką lub kartą kredytową w siedzibie Galerii Dubiel (z wyłączeniem zamówień specjalnych opisanych w punkcie 6. - III działu). Realizacja zamówienia następuje zgodnie z czasem realizacji podanym w opisie produktu. Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzania zamówień złożonych z tą opcją płatności. W przypadku braku możliwości telefonicznego skontaktowania się z Klientem w ciągu 3 dni roboczych, zamówienie może zostać anulowane lub przyjęcie do realizacji może się wydłużyć do momentu, gdy jakiekolwiek wątpliwości zastaną wyjaśnione.

6. W przypadku produktu zawierającego w opisie informację, że wykonywany jest na zamówienie specjalne, Klienta obowiązuje osobna procedura. Ceny oraz czas realizacji takich produktów podane są w przybliżeniu ze względu na zmieniające się ceny surowców, rozmiary w przypadku pierścionków oraz innych detali jak np. kamienie użyte w produkcie czy długości naszyjników. W takim wypadku konieczny jest kontakt telefoniczny, osobisty lub mailowy z Galerią Dubiel, celem ustalenia aktualnej ceny oraz wszelkich szczegółów dotyczących takiego zamówienia. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po mailowym potwierdzeniu wszelkich ustalonych szczegółów dotyczących produktu, zaakceptowaniu czasu realizacji oraz dokonaniu płatności przez Klienta. Brak potwierdzenia uzgodnionego zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania go do Klienta przez Sklep jest jednoznaczne z jego unieważnieniem. Produkty wykonane na zamówienie specjalne nie podlegają procedurom zwrotu. Sklep dołoży wszelkich starań, by sprostać potrzebom Klienta oraz dostarczyć mu wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do realizacji takich zamówień.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach oferowanych produktów oraz przeprowadzania oraz odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Ilość produktów oferowanych w promocyjnej sprzedaży lub wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień następuje według kolejności otrzymanych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów produktów objętych daną akcją.

8. Warunkiem koniecznym do przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep jest poprawne wypełnienie przez Klienta danych wymaganych do jego przyjęcia, zarówno w przypadku Klientów zakładających konto internetowe, jak i tych, którzy dokonują zamówień bez zakładania konta.

9. Sklep daje zawsze pierwszeństwo zakupu produktów Klientom, którzy osobiście dokonują zakupów w siedzibie Galerii Dubiel. Jeżeli Klient złoży zamówienie na produkt, który zostanie równocześnie zakupiony przez Klienta w siedzibie Galerii Dubiel to zamówienie złożone w Sklepie będzie realizowane w trybie "zamówienie specjalne". O możliwości realizacji zamówienia produktu i czasie realizacji Klient zostanie poinformowany drogą mailową. Sytuacja ta dotyczy głównie produktów unikatowych.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach przesyłek.

11. W przypadku niedotrzymywania lub łamania przez Klienta zasad regulaminu lub niedotrzymywania zasad i terminów płatności oraz odbioru produktów Sklep zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania uprawnień Klienta do dokonywania zakupów w Sklepie.

12. Do każdego realizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon odpowiednio do złożonej przez Klienta dyspozycji. Faktura lub paragon przesyłany jest do Klienta w formie elektronicznej.

13. Zasady obowiązujące w przypadku nieuzasadnionego nieodebrania przesyłek przez Klienta są następujące:

- zamówienia opłacone (w formie płatności.pl lub przelew bankowy) i nieodebrane z winy Klienta mogą być wysłane ponownie na życzenie Klienta po opłaceniu z góry kosztów ponownej wysyłki. Warunkiem ponownej wysyłki jest kontakt Klienta ze Sklepem.
- zamówienia potwierdzone, wysyłane w trybie "za pobraniem" i nieodebrane, nie będą ponownie wysyłane. W takim przypadku Klient traci możliwość dokonywania zakupów w Sklepie.

IV. REKLAMACJE I ZWROTY:

1. Działając zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku art. 27 o prawach konsumenta Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie (e-mailem, listem poleconym lub bezpośrednio w siedzibie Galerii Dubiel) w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 oraz 34. Przesyłkę ze zwracanym towarem Klient wysyła na własny koszt. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej wartości zamówienia. Pieniądze zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki od Klienta. Pieniądze mogą być również odesłane przekazem pocztowym, po odjęciu opłat pocztowych za taki przekaz.

2. Prawo zwrotu towaru nie dotyczy produktów, które zostały wykonane na zamówienie specjalne (opisanych w punkcie 6. działu III. niniejszego regulaminu) oraz produktów, w których na życzenie Klienta dokonano zmian lub modyfikacji (np. rozmiar pierścionka, długość naszyjnika czy bransolety lub innych).

3. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania, musi być w stanie nienaruszonym (towar musi być czysty, nieużywany, nieuszkodzony, pozbawiony zapachu perfum, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, razem z niezdjętą plombą, jeżeli produkt ją posiada). Produkt niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu. Towar należy odesłać, po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu na adres siedziby Galerii Dubiel. Przesyłki ze zwrotami wysyłane do Galerii Dubiel "za pobraniem" nie będą odbierane.

4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta oraz dostawcę przesyłki. W związku z tym, Klient w momencie odbioru dostarczonej przesyłki jest zobowiązany sprawdzić jej stan. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb zabezpieczających przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia, zakupiony towar jest niekompletny lub uszkodzony Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół, który będzie zawierał opis uszkodzeń lub braków, a także datę i godzinę doręczenia. Następnie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

5. Reklamacje związane z różnicą w wyglądzie produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniach parametrów monitora Klienta, w szczególności w barwach i odcieniach złota, pereł i kamieni, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

6. W przypadku wymiany towaru niespowodowanej winą Sklepu, uzgodniony koszt wysyłki nowego towaru ponosi Klient.

7. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta. Jeżeli po otrzymaniu zamówionych produktów Klient znajdzie w nim wady techniczne, może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych u producenta produktu za pośrednictwem Sklepu. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, opisać przedmiot reklamacji oraz dołączyć dowód zakupu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy. Jeżeli nie będzie to możliwe z powodu unikatowości danego produktu, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaproponuje inne dostępne w Sklepie produkty. W każdej tego typu sytuacji Sklep postara się znaleźć rozwiązanie w pełni satysfakcjonujące Klienta. Koszty przesyłki związane z uwzględnioną reklamacją ponosi Sklep. W przypadku towaru reklamowanego lub uszkodzonego z winy Klienta koszty naprawy oraz wysyłki ponosi Klient.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu umów sprzedaży w Sklepie będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Galerii Dubiel.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

ŻYCZYMY NASZYM KLIENTOM UDANYCH ZAKUPÓW,
GALERIA DUBIEL