BEZPIECZEŃSTWO / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi część REGULAMINU i jest podstawową informacją o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie danych osobowych Klienta Sklepu galeriadubiel.com. Dotyczy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE:

 Administratorem danych osobowych Klienta jest: Galeria Dubiel, Maria Dubiel, ul. Waszyngtona 24, 03-910 Warszawa, NIP: 7121162662.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: galeria@galeriadubiel.com  lub korespondencyjnie na adres: Galeria Dubiel, ul. Waszyngtona 24, 03-910 Warszawa.

Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane innym osobom bez jego wiedzy i zgody.

II. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH:

Sklep przetwarza dane osobowe w oparciu o podstawę prawną oraz zgodnie z prawem, w sposób przejrzysty dla Klienta, w konkretnych celach z dbałością o prawidłowość powierzonych danych, zapewniając im odpowiednie bezpieczeństwo.

III. CELE, PODSTAWY PRAWNE I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH:

1. Dane Klienta będziemy przetwarzać:

a) w celach kontaktowych, aby udzielić odpowiedzi na wiadomość od Klienta przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sklepu związanego z koniecznością udzielenia Klientowi odpowiedzi

b) w celach marketingowych Sklepu, jeśli Klient zapisał się na newsletter.

c) w celu utworzenia i prowadzenia dla Klienta konta użytkownika.

d) w celu realizacji zamówień, na podstawie zawartej umowy sprzedaży (poprzez skuteczne złożenie zamówienia dochodzi do zawarcia umowy).

e) w celu zapisania się na listę osób oczekujących na produkt.

f)  w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu w Sklepie przy użyciu plików cookies, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Sklepu oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.

2. Przetwarzamy dane Klienta w zakresie:

a) jeśli Klient prześle nam wiadomość drogą mailową lub za pośrednictwem formularza to będziemy przetwarzać dane, które będą w tej wiadomości zawarte. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie Klient może zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.

b) jeśli Klient zapisze się na newsletter to będziemy przetwarzać adres e-mail. Zapis na newsletter jest dobrowolny i w każdym czasie Klient może z niego zrezygnować.

c) w przypadku założenia konta użytkownika będziemy przetwarzać dane, które Klient poda w formularzu rejestracyjnym, a w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub dostawy, płeć. Podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail stanowi warunek założenia konta użytkownika.

d) jeśli Klient będzie dokonywał zakupów w Sklepie to będziemy przetwarzać: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne dane zawarte w formularzu zamówienia, niezbędne do wywiązania się przez nas z umowy.  Podanie tych danych stanowi warunek złożenia zamówienia i zawarcia umowy.

e) pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Klienta z naszego Sklepu. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu sprzeciwu przez Klienta.

IV. ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami danych Klienta są:

a) podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu naszego Sklepu (np. Google Analytics)

b) podmiot dostarczający oprogramowanie obsługujące konta użytkowników

c) pośrednicy płatności internetowych z których usług korzysta Sklep

d) przewoźnicy, którzy zgodnie z dyspozycją dostarczają zakupione w Sklepie produkty

e) jeśli Klient zapisał się na newsletter dane będą przekazane do podmiotu prowadzącego nasz newsletter

Dane Klienta nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych. Sklep Internetowy Galeria Dubiel zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

V. TERMIN PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Jeśli Klient przekazał nam swoje dane w wiadomości przesłanej drogą mailową lub za pośrednictwem formularza to dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Klienta żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

Jeśli Klient zapisze się na newsletter to dane będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia subskrypcji przez Klienta.

Jeśli Klient postanowi założyć konto użytkownika, dane będziemy przetwarzać do czasu usunięcia tego konta przez Klienta.

Dane przekazane nam w związku ze złożonym zamówieniem przetwarzamy przez 6 lat, celem wywiązania się z ciążących na nas obowiązkach podatkowych.

VI. PRAWA KLIENTA:

W związku z przetwarzaniem danych Klientowi przysługują następujące prawa:

a) dostęp do treści swoich danych

b) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich zmiany, jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie Klient.

c) prawo do przenoszenia danych

d) prawo wniesienia sprzeciwu

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

e) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy z Klientem przez Administratora lub w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości.

VII. PLIKI COOKIES:

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli komputerze Klienta, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używa do oglądania Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Klient sam może zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.

2. Pliki cookies służą przede wszystkim wygodzie Klienta – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.

3. Cechy plików cookies:

a) dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Klienta. Optymalizują poruszanie się Klienta na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i była zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Klienta.

b) pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta.

c) tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Klientów. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym nasz Sklep.

d) pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania, co jest dla Klienta dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jest zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.

4. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez Klienta.

5. Klient może w każdym momencie usunąć pliki cookies.

6. Wprowadzone przez Klienta ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.

7. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

8. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Sklep, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Wykorzystanie przez Sklep Internetowy Galeria Dubiel zgromadzonych danych w celach innych niż określone w niniejszej Polityce Prywatności wymaga uzyskania dodatkowej zgody Klienta i jest dobrowolne. Klient nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych i handlowych.

Klient może w każdym momencie zażądać usunięcia ze zbiorów Sklepu swoich danych osobowych, co Sklep zobowiązuje się niezwłocznie uczynić.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian do naszych praktyk Polityki Prywatności w związku ze ewentualnymi zmianami przepisów obowiązującego prawa. Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzić w przyszłości zostaną umieszczone i podane do wiadomości w niniejszym dziale naszego Sklepu.

ŻYCZYMY NASZYM KLIENTOM UDANYCH ZAKUPÓW,
GALERIA DUBIEL